Chandarmukhi is bhare paimane mein aur sharaab dalogi to kya hoga, chalak jayega. Isi tarah Paro ke naam se bhara pada hai paiman-e-devdas bhi...aur bharogi to chalak jayega. Khud toh girega tumhe bhi gira dega zameen pe

Similar Quotes